Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jest już nowy PIT WZ i PIT OP

17 marca 2017 0

Od 15 marca 2017 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o PIT, która wprowadza ułatwienia w rozliczaniu PIT i daje nowe możliwości osobom pobierającym świadczenia z ZUS i KRUS. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dostępne są już formularze: druk PIT-WZ i druk PIT-OP. Resort finansów zachęca do złożenia w formie elektronicznej wniosku PIT WZ, który przekazuje rozliczenie rocznego zeznania podatkowego w ręce urzędnika skarbówki.

Urząd rozliczy PIT 37 uwzględniając wybrane ulgi i w ciągu 5 dni prześle na wskazany adres e-mail informację o przygotowanym zeznaniu podatkowym. Podatnik może go zaakceptować lub odrzucić. Jeśli zaakceptuje, zeznanie zostanie uznane za złożone. Jeśli odrzuci - ma możliwość wypełnienia PIT jeszcze raz. Jeśli do końca okresu rozliczeniowego, czyli w tym roku do 2 maja,  podatnik nie wykona żadnego ruchu, zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy zostanie zaakceptowane automatycznie. Czy podatnik ma w takim razie możliwość naniesienia zmian w swoim zeznaniu? Oczywiście, że tak. Przestrzegając regulacji  i zasad, jakie narzuca na podatnika ustawa o PIT, może samodzielnie przygotować i złożyć do urzędu skarbowego korektę.

Wniosek o rozliczenie podatku PIT WZ mogą złożyć podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali dochody wyłącznie od płatników, w tym ZUS i KRUS. Bez znaczenia jest, czy rozliczają się indywidualnie, z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Rozliczenie dochodów za 2016 rok wykonane przez urzędnika skarbowego daje na razie  możliwość odliczenia tylko kosztów uzyskania przychodów, ulgi na dzieci i ulgi rehabilitacyjnej. Dopiero w kolejnych latach planowane są opcje rozliczenia umożliwiające odliczenie za pomocą PIT WZ  większej liczby odpisów zarówno od podatku jak i od dochodu. Wniosek PIT-OP jest przeznaczony dla osób pobierających emerytury i renty  z ZUS lub KRUS i otrzymujących do końca marca jedynie PIT-40A jako roczne rozliczenie dochodów wykonane przez ZUS/KRUS. Jeśli poza świadczeniem emerytalnym lub rentowym osoby te nie uzyskują dodatkowych dochodów, rozliczają się indywidualnie a na dodatek nie korzystają z żadnej ulgi, mogą złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony formularz PIT-OP, w którym  mogą wskazać Organizację Pożytku Publicznego, dla której chcą przekazać 1% podatku a tym samym skorzystać z przywileju, jakim jest wspomaganie działalności statutowej wybranej przez podatnika fundacji. Oprócz KRS organizacji pożytku publicznego druk PIT-OP powinien zawierać  dane:

- dane identyfikacyjne składającego wniosek PIT OP,

- nazwę  i adres  urzędu, do którego wysyłany jest formularz PIT OP,

- podpis osoby składającej oświadczenie,

Dodatkowo w PIT-OP możemy wskazać cel szczegółowy oddania 1%.

W odróżnieniu od formularza PIT WZ, który można przesłać jedynie w wersji elektronicznej, PIT-OP można złożyć na kilka sposobów:

- osobiście we właściwym urzędzie skarbowym, lub wysłać za pośrednictwem poczty,

- poprzez portal podatkowy Ministerstwa Finansów,

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego skarbówki - ESP,

- poprzez bankowość elektroniczną  w bankach i SKOKach które są powiązane z systemem epuap.

Wniosek o rozliczenie podatku PIT WZ można składać w tym roku od 15 marca do 18 kwietnia.

Artykuł powstał we współpracy z portalem PITax.pl Łatwe podatki, oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jest organizacją pożytku publicznego niosącą pomoc innym organizacjom. W ramach projektu wsparcia organizacji w zbiórce 1% podatku IWOP udostępnił organizacjom system PITax.pl Łatwe podatki do swobodnego użytku jako narzędzia wspomagającego zbiórkę funduszy na rzecz trzeciego sektora.