Trwa ładowanie proszę czekać ...

Zarządzanie zmianą i stresem, czyli jak skutecznie przeprowadzić zmiany w organizacji

22 listopada 2017 0

Funkcjonowanie każdej organizacji ulega zmianom zawsze, gdy zostają uaktualnione przepisy prawa i konieczne okazuje się usprawnienie pewnych procesów, aby firma była nowoczesna i efektywnie prosperowała. Ponieważ  tych zmian nie da się uniknąć, umiejętność ich sprawnego wdrażania jest niezwykle istotna. Aby to było możliwe, konieczna jest współpraca pomiędzy pracownikami wyższego i niższego szczebla, ponieważ to ludzie tworzą organizację i wpływają na sposób jej funkcjonowania. Umiejętność zarządzania stresem i zmianą, jest więc dla kadry kierowniczej milowym krokiem, na drodze do sprawnego wdrażania zmian w firmie.

Zarządzanie stresem

Umiejętność zarządzania stresem w organizacji jest niezbędna do tego, aby sprawnie kierować podwładnymi i wdrażać kolejne zmiany. W związku z tym, opracowano koncepcję opartą na pięciu podstawowych zasadach, dzięki którym możliwe jest prewencyjne zarządzanie stresem w organizacji. W efekcie, zarówno pracownicy, jak i cała firma, są chronieni przed negatywnymi skutkami stresu, a managerowie mogą sprawnie wdrażać kolejne, niezbędne zmiany organizacyjne.

Zapobiegawcze zarządzanie stresem opiera się na takich zasadach, jak:

 1. wzajemna zależności jednostki i organizacji,
 2. nieuchronność wystąpienia stresu indywidualnego i organizacyjnego,
 3. odpowiedzialności kadry zarządzającej za zdrowie jednostek i organizacji,
 4. konieczność wprowadzania zmian w organizacji,
 5. indywidualny charakter reakcji na sytuacje stresowe.

Świadomość istnienia powyższych zasad oraz respektowanie ich w swoich działaniach pozwoli kadrze zarządzającej sprawnie wprowadzać zmiany organizacji, bez negatywnego oddziaływania na zdrowie psychiczne swoich podwładnych.

Co ważne, ogólny schemat zarządzania stresem powinien być dostosowany do konkretnej organizacji, uwzględniając jej potrzeby, możliwości i problemy. Według Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, model postępowania w zarządzaniu zmianą powinien opierać się na trzech krokach:

 1. rozpoznanie i określenie problemu,
 2. interwencja,
 3. ocena interwencji.

W zarządzaniu stresem w organizacji najważniejsze jest rozpoznanie problemu ora podjecie takich działań, które pozwolą zlikwidować źródło stresu, a tym samym wyeliminują konkretny problem. Duży nacisk stawia się też na zmianę sposobu, w jaki ludzie reagują na sytuacje stresowe oraz na zmniejszenie kosztów stresu. Wszystkie działania prowadzą do poprawy stanu emocjonalnego pracowników firmy, co z kolei ma pozytywny wpływ na lepsze funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i umożliwia sukcesywne wprowadzanie zmian organizacyjnych, które będą akceptowane przez wszystkich.

Zarządzanie zmianą

Zmiany w organizacji są naturalną koleją rzeczy, która nie omija żadnego, rozwijającego się, przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia, czy zachodzą w całej firmie, czy dotyczą tylko jej części, np. wybranego działu. Bez względu na zasięg, aby móc wdrożyć zmiany, które będą zaakcentowane przez wszystkim, konieczne jest posiadanie umiejętności zarządzania zmianami. Trzeba mieć też świadomość, że jest to proces, który składa się z kilku etapów:

 1. ustalenie ogólnego celu, jaki przyświeca całej organizacji,
 2. zastanowienie się na wielkością zmian oraz ich ważnością,
 3. określenie kultury organizacyjnej, aby wiedzieć, jak skutecznie wdrożyć zmiany,
 4. określenie największych ograniczeń, które mogą być przeszkodą do wprowadzenia zmian,
 5. zaktywizowanie pracowników do wdrażania zmian.

Trzeba mieć bowiem świadomość, że wprowadzane zmiany musza być rozumiane i akceptowane przez wszystkich pracowników. Jest to gwarancja sprawnego wdrożenia zmian bez negatywnego wpływu na stan psychiczny swoich podwładnych, którzy nie będą narażeni na niepotrzebny stres.

Kiedy konieczne jest wprowadzenie zmian?

Wprowadzenie zmian jest konieczne z kilku powodów. Czynniki te mogą pojawić się w różnym czasie i dotyczą kilku płaszczyzn, takich jak:

 • kontrahenci,
 • zarząd,
 • dostawcy,
 • odbiorcy,
 • konkurencja,
 • gospodarka,
 • przepisy prawne,
 • polityka.

Konieczne jest dostosowywanie działalności organizacji w taki sposób, aby mogła sprostać nowym wymaganiom właściciela czy kontrahentów, uwzględniała potrzeby pracowników i liczyła się z konkurencją, brała pod uwagę aktualizacje przepisów prawnych i gospodarczych. Dzięki temu, organizacja ma szansę dynamicznie się rozwijać, zgodnie z obowiązującymi przepisami i według ustalonych norm. Wszystkie te działania sprowadzają się do harmonijnego funkcjonowania organizacji w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Jakie są cele szkolenia z zarządzania stresem i zmianą?

Umiejętne zarządzanie zmianą i stresem jest konieczna w przypadku managerów, którzy są zobowiązani do sukcesywnego wdrażania zmian organizacyjnych. Warto się tego nauczyć poprzez uczestnictwo w szkoleniach, np.: http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/zarzadzanie-zmiana-i-stresem-w-zespole,58/. Ich celem jest bowiem:

 • doskonalenie umiejętności związanych ze skutecznym planowaniem zmian i organizowaniem całego procesu ich wdrażania,
 • poznanie sposobów wpływania na swoich podwładnych, aby umieć ich zmotywować do efektywniejszej pracy i przekonać do konieczności wprowadzania zmian,
 • nauka wpływania na postawy pracowników, którzy niechętnie postrzegają zmiany, co w efekcie doprowadza do sytuacji stresowych.

Eliminacja źródła stresu, pozbycie się problemu oraz umiejętne radzenie sobie z sytuacjami stresowymi to główne cele szkoleń, które mają pomóc kadrze zarządzającej sprawnie wprowadzać zmiany w organizacji. Należy mieć  bowiem świadomość, że zadowoleni pracownicy, którzy potrafią odpowiednio reagować na sytuacje stresowe w firmie, mają bezpośredni wpływ na jej sprawne i efektywne funkcjonowanie, uwzględniające konieczne zmiany.

 

Materiał zewnętrzny