Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jak wygląda profilaktyka w przypadku uzależnień?

19 sierpnia 2017 0

Jak obecnie podają nam specjaliści z WHO mamy konkretne obszary działań, w ramach których można realizować jakieś prace, gdy chce się przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu. Chodzi o oddziaływanie uniwersalne, selektywne oraz ukierunkowane. Podział taki uzależniony będzie od grupy odbiorców i rodzaju oddziaływania jakie będzie przekazywane. Zobacz, co mówią specjaliści z kinderball.pl.

Oddziaływania uniwersalne

Uniwersalne oddziaływani będą przeznaczone dla wszystkich osób, które należą do danej grupy społecznej. Chodzi oczywiście o zakazy uniemożliwiające spożywanie alkoholu czy to w miejscu pracy, nauki czy miejscach użyteczności publicznej. To również wszelkie przepisy prawne, które będą karać za używanie alkoholu czy to w trakcie jazdy samochodem czy dla osób opiekujących się dziećmi pod wpływem. Do tego należy również zaliczyć działania informujące, które mają za zadanie powstrzymywać np kierowców, by nie wsiadali za kierownice pod wpływem alkoholu. Pasażerowie również muszą pamiętać o tym, by unikać takich sytuacji, w których wsiądą do samochodu z osobą pijaną. Wprowadza się również zróżnicowane programy edukacyjne, które będą pokazywać jak wysoce szkodliwy będzie alkohol szczególnie dla kobiet w ciąży, nastolatków czy kierowców. Czynnikami oddziaływania uniwersalnymi będzie również wzmacnianie swojej siły chroniącej przed uzależnieniami poprzez specjalnie przygotowywane warsztaty czy szkolenia, które wzmacniać będą te istotne czynniki ważne w trakcie walki z uzależnieniami. 

leczenie z nałogu

Oddziaływania selektywne

To taka forma działania na człowieka, która będzie kierowana przede wszystkim do tych osób, które znajdują się w grupie ryzyka. Między innymi będzie realizować prowadzenie zająć edukacyjnych, warsztatowych, które mogą pomagać w identyfikacji trudności psychologicznych, społecznych a także szkolenia, które wpłyną na lepsze umiejętności psychospołeczne. Dodatkowo są również programy dla osób z rodzin, gdzie dochodziło do zaburzenia związanego z nadużywaniem alkoholu ze względu na należenie do grupy ryzyka. Również dla osób, które są po pierwszych ryzykownych zachowaniach jakie będą związane z nadużywaniem. Może chodzić o środowiska społeczne jak studenci, kibice czy zawody o wysokim poziomie narażenia na czynniki stresogenne. Członkowie rodzin doświadczonej różnymi chorobami psychicznymi. Są to także oddziaływania dla osób, które wychodzą z ośrodków odosobnienia takich jak zakłady karne, poprawcze czy zamknięte oddziały lecznicze. 

Strategie ukierunkowane 

To forma działania dla osób, które doświadczyły problemów z nadużywaniem. Dla nich przygotowuje się między innymi spotkania konsultacyjne z lekarzami, psychologami, terapeutami, szuka się czynników ryzyka między innymi w środowisku życia, tak by ewentualnie sprawdzić co może prowadzić do nadużywania i jak temu przeciwdziałać. Musimy także powiększyć świadomość ryzyka, prowadzić pracę nad przekonaniami, które dotyczą alkoholu oraz picia. Wzmacnia się indywidualne czynniki chroniące jak kwestia samooceny, wzmocnienie wewnętrznej motywacji, zmiana stylu życia, lepsze relacje z innymi, większy poziom inteligencji emocjonalnej, unikanie sytuacji, które będą zachęcać do spożycia, szukacie wsparcia, gdy występuje sytuacja kryzysowa. Dla tych osób prowadzi się działania, które będą wzmacniać dotychczasowe korzystne sposoby radzenia sobie z tymi problemami.

Więcej informacji znajdziesz na przytulmnie.org.pl