Trwa ładowanie proszę czekać ...

Koordynator BHP – kim jest i czym się zajmuje?

5 grudnia 2019 0

W służbach BHP pracują osoby zatrudnione stanowiskach inspektorów i starszych inspektorów ds. BHP, a także specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. BHP. Pośród tych zawodów trudno szukać koordynatora ds. BHP. Trzeba mieć bowiem świadomość, że nie jest to stanowisko pracy, a funkcja pełniona tylko w konkretnych przypadkach.

Wyznaczanie koordynatora BHP 

Do wskazania osoby pełniącej funkcję koordynatora BHP powinno dojść zawsze wtedy, gdy w jednym miejscu pracy swoje obowiązki zawodowe wykonują pracownicy zatrudniani przez różne firmy. Odnosi się to nie tylko do wspólnego obszaru wykonywania jakiejś pracy (np. budowy), ale także do sytuacji, gdy jedno przedsiębiorstwo zleca zewnętrznej firmie wykonanie zlecenia na swoim terenie.  

Obowiązujące przepisy BHP nie określają kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji koordynatora BHP, przyjmuje się, że musi to być osoba wykazująca się szerokim zakresem wiedzy w tej dziedzinie, a przy tym dysponująca aktualnym szkoleniem z tej dziedziny. Konieczna do sprawowania tego rodzaju obowiązków jest też wiedza praktyczna o wykonywanych w danym miejscu pracach. Dlatego też postuluje się, aby powierzać zadania koordynatora na przykład technologom lub inżynierom. 

Obowiązki koordynatora BHP 

Zakres ciążących na koordynatorze BHP zobowiązań zależy od konkretnych okoliczności. Ogółem rzecz biorąc, wymaga się od niego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników znajdujących się na jednym terenie.  

W szczególności wymaga się od niego, aby znajdował on różne kompromisowe rozwiązania w sytuacji, gdy dochodzi do kolizji przepisów wynikających z odmiennej specyfiki różnego rodzaju prac. Zazwyczaj do niego należy ustalanie kolejności wykonywanych na danym terenie prac oraz definiowanie zagrożeń wynikających z realizacji różnych zadań w jednym miejscu i czasie. Powinien on również zaproponować praktyczne rozwiązania wynikających z tego problemów. Bardzo ważna jest współpraca z kierownikami poszczególnych prac oraz służbami BHP danych firm. 

Zajrzyj na stronę https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/uslugi-dla-budownictwa, aby dowiedzieć się więcej.