Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czym jest FENG? - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki

29 maja 2023 0

W dniu 27 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program FENG na lata 2021-2027 (FENG). Wydanie decyzji kończy etap negocjacji Programu, rozpoczynając jego wdrażanie. Jest to doskonała okazja do podsumowania informacji na temat zasad i warunków wsparcia Unii Europejskiej w ramach tego programu operacyjnego.

FENG - szczegóły realizacji

Na początek kilka dat, aby pokazać na jakim etapie realizacji Programu jesteśmy:

 • FENG został zatwierdzony przez Komisję Europejską 27 września 2022 roku.
 • 17 stycznia 2023 r. opublikowany został Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze operacyjne dla nowoczesnej gospodarki,
 • 20 stycznia ogłoszono harmonogram naborów FENG na 2023 r., który został zaktualizowany 29 marca.
 • Szczegółowa analiza kryteriów, dokumentacji konkursowej i regulaminów wciąż generuje nowe pytania. Instytucje wdrażające - PARP, NCBiR, BGK - publikują pytania zadawane przez wnioskodawców i odpowiadają na nie mailowo i telefonicznie. Intensywnie pracujemy nad pierwszymi wnioskami o dofinansowanie, jednocześnie każdego dnia poszerzając naszą wiedzę na temat możliwości tego programu.

Wyzwania dofinansowane przez Program FENG

U podstaw programu leży analiza tego, czego najbardziej potrzebują polskie firmy i jakie wsparcie najlepiej przyczyni się do wzrostu polskiej gospodarki. Wśród tych punktów znalazły się:

 • zwiększenie: innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności usprawnienie procesów komercjalizacji wyników badań; nakładów na działalność B+R; udziału przedsiębiorstw aktywnych we wprowadzaniu innowacji, które będą generować przychody ze sprzedaży zaawansowanych produktów i usług; efektywnej współpracy firm z jednostkami sektora nauki; poziomu kompetencji, w szczególności w zakresie zidentyfikowanych deficytów.
 • Wsparcie: profesjonalizacji i rozszerzenia działalności centrów transferu technologii, a także rozwoju kompetencji kadry zarządzającej ośrodkami badawczymi; pozyskiwania przez organizacje badawcze wyższych przychodów z komercjalizacji; kompetencji naukowców w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorstw w zakresie praktycznego zastosowania rozwiązań cyfrowych; finansowanie inwestycji w obszarze cyfryzacji.

Kto będzie mógł skorzystać z funduszy w ramach Programu FENG?

Fundusze operacyjne dla nowoczesnej gospodarki skierowane są do:

 • przedsiębiorstw,
 • sektora nauki,
 • konsorcjów przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi,
 • instytucji otoczenia biznesu, tj. ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Fundusze operacyjne dla nowoczesnej gospodarki

Priorytety FENG

Cały program FENG podzielony jest na cztery priorytety:

Priorytet I - Wsparcie dla przedsiębiorców

Priorytet ten w całości poświęcony jest działaniu SMART Path. Jest to kompleksowy, modułowy system wsparcia dla przedsiębiorstw, którego rdzeniem jest realizacja prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie ich wyników. Zapraszamy do zapoznania się z naszym opisem Ścieżki SMART, jej poszczególnych modułów oraz artykułami na temat dotacji warunkowej czy idei dostępności w Ścieżce SMART.

Priorytet II - Środowisko przyjazne innowacjom

Głównym celem tego priorytetu jest zmobilizowanie jednostek naukowych do komercjalizacji wyników swoich prac oraz współpracy z instytucjami zagranicznymi.

Dla przedsiębiorców kluczowym działaniem w tym priorytecie jest Kredyt Technologiczny. Celem działania jest wsparcie polskich firm we wdrażaniu do działalności nowych technologii - zarówno tych zakupionych, jak i wytworzonych we własnym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem tego działania.

W ramach tego priorytetu wyszczególniono aż 32 działania, a wśród nich są zarówno te skierowane do instytucji naukowych (np. Międzynarodowe Agendy Badawcze, Proof of concept) czy organizacji społecznych (np. PRIME), jak i do instytucji wspierających biznes (np. BRIdge Up) i administrację publiczną (np. Inno_LAB, Smart Discovery).

Oprócz Kredytu Technologicznego przedsiębiorcy mogą również skorzystać z usługi Trenera Innowacji czy wsparcia klastra. Priorytet drugi to także pośrednie wsparcie dla startupów, poprzez szereg działań skierowanych do instytucji otoczenia biznesu.

Priorytet III - Ekologizacja przedsiębiorstw

Głównym celem priorytetu jest zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wspierane będą projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz krajowych dokumentów strategicznych.

Przedsiębiorcy skorzystają przede wszystkim z działania Zielony Kredyt, czyli wsparcia dla przedsiębiorstw na realizację celów priorytetu, połączonego z wprowadzeniem nowych produktów w działalności przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Zielonego Kredytu.

Ponadto w ramach priorytetu realizowane będzie działanie Zielony Fundusz Poręczeniowy dla instytucji otoczenia biznesu oraz działanie IPCEI hydrogen dla przedsiębiorstw.

Priorytet IV - Pomoc techniczna

Ostatni priorytet dotyczy systemowego wsparcia beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających aplikowanie o środki, a także działań informacyjnych i wsparcia administracyjnego dla instytucji wdrażających program.

Jak skorzystać z programu FENG?

Aby przedsiębiorstwo mogło otrzymać wsparcie w ramach programu FENG, potrzebna jest wiedza i przygotowanie. Wiedzę zdobędziesz czytając artykuły i filmy na naszej stronie:

 • Ścieżka SMART,
 • Kredyt technologiczny,
 • Kredyt Środowiskowy.

Jeśli nadal nie jesteś pewien, do którego z programów najlepiej pasują Twoje plany - nasi konsultanci pomogą rozwiać Twoje wątpliwości - zapraszamy do kontaktu.

Przygotowanie zależy od wybranej formy finansowania. Zawsze potrzebna będzie ocena własnych możliwości finansowych, analiza rynku, na którym chcesz działać, czy zgromadzenie odpowiedniego zaplecza technicznego i kadrowego. Niekiedy dodatkowo trzeba będzie wykonać ekspertyzę stanu technicznego, uzyskać pozwolenie na budowę lub decyzję środowiskową czy przeprowadzić audyt energetyczny.